webdesign

 
 
 

Čo je to webhosting?

    Ak má byť Vaša internetová prezentácia dostupná svetu, musí byť niekde umiestnená. Tomuto miestu sa hovorí internetový server, tiež WWW server alebo webserver. Službe umiestnenia a prevádzkovania prezentácie sa hovorí webhosting.

Niektoré z Vašich výhod pri zabezpečení si webhostingu cez nás:
  • rýchle sprevádzkovanie
  • dostupnosť 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 12 mesiacov v roku
  • dostupnosť z celého sveta
  • bezproblémová prevádzka vďaka záložným systémom a nepretržitému dohľadu
  • nízka cena